SẢN PHẨM

HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

phone    0912.588.373
   0912588373
   0912588373
  0912588373
  0912588373

Tê thu 90º HDPE hàn đối đầu, loại ngắn

Mã sản phẩm:

Tee reduced
-short spigot
-Butt-welding
-injection moulded
-PE 100-RC black

Chi tiết sản phẩm

Dimension               Code                                 Detail                                              Unit                  Weight
140/63 70.016.1463.17 140/63 SDR17 ISO S-8 piece 1.38
140/75 70.016.1475.17 140/75 SDR17 ISO S-8 piece 1.38
140/90 70.016.1490.17 140/90 SDR17 ISO S-8 piece 1.409
140/110 70.016.1411.17 140/110 SDR17 ISO S-8 piece 1.72
160/125 70.016.1612.17 160/125 SDR17 ISO S-8 piece 2.22
180/63 70.016.1863.17 180/63 SDR17 ISO S-8 piece 2.18
180/75 70.016.1875.17 180/75 SDR17 ISO S-8 piece 2.2
180/110 70.016.1811.17 180/110 SDR17 ISO S-8 piece 2.28
180/125 70.016.1812.17 180/125 SDR17 ISO S-8 piece 2.56
225/125 70.016.2212.17 225/125 SDR17 ISO S-8 piece 4.38
500/200 70.016.5020.17 500/200 SDR17 ISO S-8 piece 48.74
90/32 70.016.9032.11 90/32 SDR11 ISO S-5 piece 0.579
90/50 70.016.9050.11 90/50 SDR11 ISO S-5 piece 0.589
110/32 70.016.1132.11 110/32 SDR11 ISO S-5 piece 0.963
110/50 70.016.1150.11 110/50 SDR11 ISO S-5 piece 0.965
125/63 70.016.1263.11 125/63 SDR11 ISO S-5 piece 1.42
140/63 70.016.1463.11 140/63 SDR11 ISO S-5 piece 1.88
140/75 70.016.1475.11 140/75 SDR11 ISO S-5 piece 1.85
140/90 70.016.1490.11 140/90 SDR11 ISO S-5 piece 1.967
140/110 70.016.1411.11 140/110 SDR11 ISO S-5 piece 2.28
160/125 70.016.1612.11 160/125 SDR11 ISO S-5 piece 2.82
180/63 70.016.1863.11 180/63 SDR11 ISO S-5 piece 3.16
180/75 70.016.1875.11 180/75 SDR11 ISO S-5 piece 3.18
180/125 70.016.1812.11 180/125 SDR11 ISO S-5 piece 3.36
225/125 70.016.2212.11 225/125 SDR11 ISO S-5 piece 6.4
500/200 70.016.5020.11 500/200 SDR11 ISO S-5 piece 64

 

Thong ke