SẢN PHẨM

HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

phone    0912.588.373
   0912588373
   0912588373
  0912588373
  0912588373

Nhựa tấm, nhựa thanh, que hàn nhựa dùng để thi công bồn, bể chứa, lót bồn chứa hóa chất, nước thải, được gọi chung là nhựa bán thành phẩm.

Các sản phẩm nhựa bán thành phẩm do KVG Plastic cung cấp bao gồm nhiều loại vật liệu như UPVC, CPVC, PPH, PPR, HDPE, PVDF, PTFE, ECTFE, PFA, FEP.... giúp khách hàng có đạng lựa chọn vật liệu phù hợp với môi trường, hóa chất sử dụng

NHỰA TẤM - NHỰA THANH - QUE HÀN NHỰA

Thong ke