SẢN PHẨM

HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

Nút bịt HDPE hàn đối đầu, loại ngắn

Mã sản phẩm:

End Cap
-short spigot
-Butt-welding
-injection moulded
-PE 100-RC black

Chi tiết sản phẩm

Thong ke