SẢN PHẨM

HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

phone    0912.588.373
   0912588373
   0912588373
  0912588373
  0912588373

Tê đều 90º nhựa PVDF, loại ngắn

Mã sản phẩm:

- Đầu nối ngắn
- Hàn đối đầu + hàn hồng ngoại + hàn điện trở
- Phụ kiện đúc
- Nhựa PVDF tự nhiên

Chi tiết sản phẩm

  • Tee
  • short spigot
  • Butt + IR + HPF-welding
  • injection moulded
  • PVDF natural
Dimension            Code                                Detail                                                  Unit                   Weight
90 30.006.0090.33 90X2,8 SDR33 ISO S-16 piece 0.468
110 30.006.0110.33 110X3,4 SDR33 ISO S-16 piece 0.868
125 30.006.0125.33 125X3,9 SDR33 ISO S-16 piece 1.21
140 30.006.0140.33 140X4,3 SDR33 ISO S-16 piece 1.715
160 30.006.0160.33 160X4,9 SDR33 ISO S-16 piece 1.92
180 30.006.0180.33 180X5,5 SDR33 ISO S-16 piece 3.28
200 30.006.0200.33 200X6,2 SDR33 ISO S-16 piece 5.53
225 30.006.0225.33 225X6,9 SDR33 ISO S-16 piece 6.72
250 30.006.0250.33 250X7,7 SDR33 ISO S-16 piece 8.235
280 30.006.0280.33 280X8,6 SDR33 ISO S-16 piece 9.9
315 30.006.0315.33 315X9,7 SDR33 ISO S-16 piece 12.06
20 30.006.0020.21 20X1,9 SDR21 ISO S-10 piece 0.023
25 30.006.0025.21 25X1,9 SDR21 ISO S-10 piece 0.032
32 30.006.0032.21 32X2,4 SDR21 ISO S-10 piece 0.06
40 30.006.0040.21 40X2,4 SDR21 ISO S-10 piece 0.08
50 30.006.0050.21 50X3,0 SDR21 ISO S-10 piece 0.154
63 30.006.0063.21 63X3,0 SDR21 ISO S-10 piece 0.232
75 30.006.0075.21 75X3,6 SDR21 ISO S-10 piece 0.382
90 30.006.0090.21 90X4,3 SDR21 ISO S-10 piece 0.618
110 30.006.0110.21 110X5,3 SDR21 ISO S-10 piece 1.15
125 30.006.0125.21 125X6,0 SDR21 ISO S-10 piece 1.65
140 30.006.0140.21 140X6,7 SDR21 ISO S-10 piece 2.276
160 30.006.0160.21 160X7,7 SDR21 ISO S-10 piece 2.64
180 30.006.0180.21 180X8,6 SDR21 ISO S-10 piece 4.68
200 30.006.0200.21 200X9,6 SDR21 ISO S-10 piece 7.085
225 30.006.0225.21 225X10,8 SDR21 ISO S-10 piece 9.3
250 30.006.0250.21 250X11,9 SDR21 ISO S-10 piece 11.4
280 30.006.0280.21 280X13,4 SDR21 ISO S-10 piece 13.89
Thong ke