SẢN PHẨM

HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

phone    0912.588.373
   0912588373
   0912588373
  0912588373
  0912588373

Đầu chờ bích nhựa PVDF, dùng cho bích chuẩn DIN, loại ngắn

Mã sản phẩm:

- Đầu nối ngắn
- Hàn đối đầu + hàn hồng ngoại + hàn điện trở
- Phụ kiện đúc
- Nhựa PVDF tự nhiên

Chi tiết sản phẩm

  • Stub Flange DIN
  • short spigot
  • Butt + IR + HPF-welding
  • injection moulded
  • PVDF natural

 

Dimension               Code                                   Detail                                                     Unit                 Weight
90 30.012.0090.33 90X2,8 SDR33 ISO S-16 piece 0.355
110 30.012.0110.33 110X3,4 SDR33 ISO S-16 piece 0.457
125 30.012.0125.33 125X3,9 SDR33 ISO S-16 piece 0.459
140 30.012.0140.33 140X4,3 SDR33 ISO S-16 piece 0.663
160 30.012.0160.33 160X4,9 SDR33 ISO S-16 piece 0.937
180 30.012.0180.33 180X5,5 SDR33 ISO S-16 piece 0.795
200 30.012.0200.33 200X6,2 SDR33 ISO S-16 piece 1.87
225 30.012.0225.33 225X6,9 SDR33 ISO S-16 piece 1.45
250 30.012.0250.33 250X7,7 SDR33 ISO S-16 piece 2.74
280 30.012.0280.33 280X8,6 SDR33 ISO S-16 piece 2.109
315 30.012.0315.33 315X9,7 SDR33 ISO S-16 piece 3.16
20 30.012.0020.21 20X1,9 SDR21 ISO S-10 piece 0.029
25 30.012.0025.21 25X1,9 SDR21 ISO S-10 piece 0.044
32 30.012.0032.21 32X2,4 SDR21 ISO S-10 piece 0.066
40 30.012.0040.21 40X2,4 SDR21 ISO S-10 piece 0.08
50 30.012.0050.21 50X3,0 SDR21 ISO S-10 piece 0.126
63 30.012.0063.21 63X3,0 SDR21 ISO S-10 piece 0.174
75 30.012.0075.21 75X3,6 SDR21 ISO S-10 piece 0.238
90 30.012.0090.21 90X4,3 SDR21 ISO S-10 piece 0.406
110 30.012.0110.21 110X5,3 SDR21 ISO S-10 piece 0.537
125 30.012.0125.21 125X6,0 SDR21 ISO S-10 piece 0.612
140 30.012.0140.21 140X6,7 SDR21 ISO S-10 piece 0.81
160 30.012.0160.21 160X7,7 SDR21 ISO S-10 piece 1.073
180 30.012.0180.21 180X8,6 SDR21 ISO S-10 piece 1.04
200 30.012.0200.21 200X9,6 SDR21 ISO S-10 piece 2.26
225 30.012.0225.21 225X10,8 SDR21 ISO S-10 piece 1.955
250 30.012.0250.21 250X11,9 SDR21 ISO S-10 piece 3.33
280 30.012.0280.21 280X13,4 SDR21 ISO S-10 piece 3.06
Thong ke