SẢN PHẨM

HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

Tê 45º HDPE hàn đối đầu, loại dài

Mã sản phẩm:

-Tee 45°
-long spigot
-Butt + E-socket-welding
-injection moulded
-PE 100-RC black

Chi tiết sản phẩm

Thong ke