SẢN PHẨM

HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

phone    0912.588.373
   0912588373
   0912588373
  0912588373
  0912588373

Nút bịt HDPE hàn đối đầu, loại dài

Mã sản phẩm:

-End Cap
-long spigot
-Butt + E-socket-welding
-injection moulded
-PE 100-RC black

Chi tiết sản phẩm

Dimension         Code                                Detail                                                      Unit                     Weight
63 70.064.0063.17 63X3,8 SDR17 ISO S-8 piece 0.063
75 70.064.0075.17 75X4,5 SDR17 ISO S-8 piece 0.1
90 70.064.0090.17 90X5,4 SDR17 ISO S-8 piece 0.18
110 70.064.0110.17 110X6,6 SDR17 ISO S-8 piece 0.325
125 70.064.0125.17 125X7,4 SDR17 ISO S-8 piece 0.407
140 70.064.0140.17 140X8,3 SDR17 ISO S-8 piece 0.52
160 70.064.0160.17 160X9,5 SDR17 ISO S-8 piece 0.836
180 70.064.0180.17 180X10,7 SDR17 ISO S-8 piece 1.06
200 70.064.0200.17 200X11,9 SDR17 ISO S-8 piece 1.34
225 70.064.0225.17 225X13,4 SDR17 ISO S-8 piece 1.91
250 70.064.0250.17 250X14,8 SDR17 ISO S-8 piece 2.64
280 70.064.0280.17 280X16,6 SDR17 ISO S-8 piece 3.68
315 70.064.0315.17 315X18,7 SDR17 ISO S-8 piece 4.93
20 70.064.0020.11 20X3,0 SDR11 ISO S-5 piece 0.008
25 70.064.0025.11 25X3,0 SDR11 ISO S-5 piece 0.013
32 70.064.0032.11 32X3,0 SDR11 ISO S-5 piece 0.015
40 70.064.0040.11 40X3,7 SDR11 ISO S-5 piece 0.029
50 70.064.0050.11 50X4,6 SDR11 ISO S-5 piece 0.05
63 70.064.0063.11 63X5,8 SDR11 ISO S-5 piece 0.092
75 70.064.0075.11 75X6,8 SDR11 ISO S-5 piece 0.149
90 70.064.0090.11 90X8,2 SDR11 ISO S-5 piece 0.253
110 70.064.0110.11 110X10,0 SDR11 ISO S-5 piece 0.476
125 70.064.0125.11 125X11,4 SDR11 ISO S-5 piece 0.586
140 70.064.0140.11 140X12,7 SDR11 ISO S-5 piece 0.83
160 70.064.0160.11 160X14,6 SDR11 ISO S-5 piece 1.198
180 70.064.0180.11 180X16,4 SDR11 ISO S-5 piece 1.5
200 70.064.0200.11 200X18,2 SDR11 ISO S-5 piece 1.96
225 70.064.0225.11 225X20,5 SDR11 ISO S-5 piece 2.84
250 70.064.0250.11 250X22,7 SDR11 ISO S-5 piece 3.86
280 70.064.0280.11 280X25,4 SDR11 ISO S-5 piece 5.36
315 70.064.0315.11 315X28,6 SDR11 ISO S-5 piece 7.1
63 70.064.0063.07 63X8,6 SDR7,4 ISO S-3,2 piece 0.126
75 70.064.0075.07 75X10,3 SDR7,4 ISO S-3,2 piece 0.211
90 70.064.0090.07 90X12,3 SDR7,4 ISO S-3,2 piece 0.317
110 70.064.0110.07 110X15,1 SDR7,4 ISO S-3,2 piece 0.558
125 70.064.0125.07 125X17,1 SDR7,4 ISO S-3,2 piece 0.784
160 70.064.0160.07 160X21,9 SDR7,4 ISO S-3,2 piece 1.41
200 70.064.0200.07 200X27,4 SDR7,4 ISO S-3,2 piece 2.6
225 70.064.0225.07 225X30,8 SDR7,4 ISO S-3,2 piece 3.64
Thong ke