SẢN PHẨM

HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

phone    0912.588.373
   0912588373
   0912588373
  0912588373
  0912588373

Roăng cao su (Ron) cho nối bích

Mã sản phẩm:

Miếng đệm lắp mặt bích
Chất liệu: EPDM / FM
Kích cỡ: Từ DN15 đến DN400
Tiêu chuẩn DIN, ASTM

Chi tiết sản phẩm

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

 

Flange Gasket EPDM / FPM
Size DN(De) Dimension(mm)
D0 D1 D2 da H L n
15(20) 93.00  16.00  65.00  14.00  3.00  115.00  4
20(25) 103.00  21.00  75.00  14.00  3.00  125.00  4
25(32) 113.00  28.00  85.00  14.00  3.00  135.00  4
32(40) 138.00  36.00  100.00  18.00  3.00  160.00  4
40(50) 148.00  45.00  110.00  18.00  3.00  170.00  4
50(63) 163.00  57.00  125.00  18.00  3.00  185.00  4
65(75) 183.00  69.00  145.00  18.00  3.00  205.00  4
80(90) 198.00  83.00  160.00  18.00  3.00  220.00  8
100(110) 218.00  103.00  180.00  18.00  3.00  250.00  8
De125 248.00  117.00  210.00  18.00  3.00  280.00  8
125(140) 248.00  131.50  210.00  18.00  3.00  280.00  8
150(160) 283.00  151.00  240.00  22.00  3.00  315.00  8
De180 283.00  166.00  240.00  22.00  3.00  315.00  8
De200 338.00  190.00  295.00  22.00  3.00  370.00  8
200(225) 338.00  203.00  295.00  22.00  3.00  370.00  8
De250 393.00  239.50  350.00  22.00  3.00  430.00  12
300(315) 443.00  302.00  400.00  22.00  3.00  485.00  12
350(355) 500.00  320.00  450.00  22.00  3.00  550.00  16
400(400) 550.00  350.00  500.00  22.00  3.00  590.00  16
Thong ke