SẢN PHẨM

HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

Đai khởi thủy sửa chữa đường ống

Mã sản phẩm:

1. Chất liệu: UPVC, CPVC
2. Nhiệt độ làm việc: 0℃-45℃
3. Áp suất làm việc: 0-1.6MPa
4. Tiêu chuẩn: DIN,ANSI
5. Màu sắc: Xám

Chi tiết sản phẩm

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

 

Saddled repaired coupling PN10
Size(De) Dimension(mm)
d da H1 H T L Number of Screws
63 65.00  11.50  52.00  155.00  15.00  250.00  12
75 77.00  11.50  62.00  172.10  16.00  280.00  12
90 92.00  13.50  71.50  205.00  18.00  320.00  12
110 112.00  13.50  86.00  234.00  18.00  340.00  12
125 128.00  13.50  96.00  257.00  20.00  360.00  12
140 142.00  13.50  102.34  260.82  20.00  338.00  14
160 162.00  13.50  119.50  299.00  20.00  380.00  14
180 182.00  13.50  132.00  332.30  22.00  432.00  16
200 202.00  13.50  150.40  349.70  22.00  460.00  18
225 228.00  13.50  163.00  388.00  23.00  460.00  18
250 254.00  13.50  187.20  440.00  23.00  492.00  18
280 282.00  13.50  194.50  458.00  23.50  480.00  18
315 317.00  13.50  226.00  520.00  30.00  480.00  20
355 357.50  13.50  251.50  570.00  35.00  530.00  24
400 402.00  13.50  271.30  606.60  34.00  540.00  22
500 500.00  13.50  327.50  758.50  37.50  675.00  22

 

 

Packing List
Description Size Pcs/ctn Weight   (g/pcs) Length (cm) Width (cm) Height  (cm)
Saddled repaired coupling De63 12 1223.20  43.5 31 30
De75 7 1623.60  39 30 28.5
De90 7 2578.40  44.5 33 34.5
De110 6 3058.00  53 38 31.5
De125 5 3864.67  53 38 31.5
De140 5 3311.00  53 35 33
De160 4 4994.00  61 39.5 32
De200 2 8052.00  49 38 37
De225 2 9482.00  49 38 37
De250 1 11792.00  49 45 28.5
De280 1        
De315 1 16846.50  54 50 35
De355 1 21956.00  60 55 39
De400 1 22335.50  63 56 41
De500 1   64 64 68
Thong ke