SẢN PHẨM

HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

Cút (Co) vuông 90º HDPE hàn đối đầu, loại dài

Mã sản phẩm:

Elbow 90°
long spigot
Butt + E-socket-welding
injection moulded
PE 100-RC black

Chi tiết sản phẩm

 

Thong ke