SẢN PHẨM

HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

phone    0912.588.373
   0912588373
   0912588373
  0912588373
  0912588373

Cút (Co) thường 45º HDPE hàn đối đầu, loại dài

Mã sản phẩm:

Elbow 45°
long spigot
Butt + E-socket-welding
injection moulded
PE 100-RC black

Chi tiết sản phẩm

Dimension Code Detail Unit Weight
63                            70.060.0063.17                    63X3,8 SDR17 ISO S-8                          piece                 0.118
75 70.060.0075.17 75X4,5 SDR17 ISO S-8 piece 0.18
90 70.060.0090.17 90X5,4 SDR17 ISO S-8 piece 0.295
110 70.060.0110.17 110X6,6 SDR17 ISO S-8 piece 0.494
125 70.060.0125.17 125X7,4 SDR17 ISO S-8 piece 0.7
140 70.060.0140.17 140X8,3 SDR17 ISO S-8 piece 0.88
160 70.060.0160.17 160X9,5 SDR17 ISO S-8 piece 1.34
180 70.060.0180.17 180X10,7 SDR17 ISO S-8 piece 1.92
200 70.060.0200.17 200X11,9 SDR17 ISO S-8 piece 2.28
225 70.060.0225.17 225X13,4 SDR17 ISO S-8 piece 3.16
250 70.060.0250.17 250X14,8 SDR17 ISO S-8 piece 4.82
280 70.060.0280.17 280X16,6 SDR17 ISO S-8 piece 6.58
315 70.060.0315.17 315X18,7 SDR17 ISO S-8 piece 9
20 70.060.0020.11 20X3,0 SDR11 ISO S-5 piece 0.015
25 70.060.0025.11 25X3,0 SDR11 ISO S-5 piece 0.02
32 70.060.0032.11 32X3,0 SDR11 ISO S-5 piece 0.035
40 70.060.0040.11 40X3,7 SDR11 ISO S-5 piece 0.057
50 70.060.0050.11 50X4,6 SDR11 ISO S-5 piece 0.094
63 70.060.0063.11 63X5,8 SDR11 ISO S-5 piece 0.172
75 70.060.0075.11 75X6,8 SDR11 ISO S-5 piece 0.274
90 70.060.0090.11 90X8,2 SDR11 ISO S-5 piece 0.44
110 70.060.0110.11 110X10,0 SDR11 ISO S-5 piece 0.679
125 70.060.0125.11 125X11,4 SDR11 ISO S-5 piece 1.06
140 70.060.0140.11 140X12,7 SDR11 ISO S-5 piece 1.13
160 70.060.0160.11 160X14,6 SDR11 ISO S-5 piece 2.06
180 70.060.0180.11 180X16,4 SDR11 ISO S-5 piece 2.64
200 70.060.0200.11 200X18,2 SDR11 ISO S-5 piece 3.58
225 70.060.0225.11 225X20,5 SDR11 ISO S-5 piece 4.76
250 70.060.0250.11 250X22,7 SDR11 ISO S-5 piece 7.16
280 70.060.0280.11 280X25,4 SDR11 ISO S-5 piece 9.62
315 70.060.0315.11 315X28,6 SDR11 ISO S-5 piece 12.9
Thong ke