SẢN PHẨM

HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

Nút bịt nhựa PVDF loại gia công tiện

Mã sản phẩm:

- Đầu nối ngắn
- Hàn đối đầu + hàn hồng ngoại
- Nhựa PVDF tự nhiên

Chi tiết sản phẩm

  • End Cap
  • short spigot
  • Butt + IR-welding
  • machined
  • PVDF natural

 

Thong ke