SẢN PHẨM

HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

phone    0912.588.373
   0912588373
   0912588373
  0912588373
  0912588373

Miếng đệm mặt bích

Mã sản phẩm:

1.Tên sản phẩm: Flange Fitting Gasket
2.Chất liệu: EPDM/FPM
3.Kích cỡ: 20mm to 400mm
4.Màu sắc: Black
6.Tiêu chuẩn: DIN standard ,ASTM
7.Chứng nhận: CE,ISO,SGS

Chi tiết sản phẩm

THÔNG SÔ KỸ THUẬT

Flange Gasket EPDM / FPM
Size DN(De) Dimension(mm)
D0 D1 D2 da H L n
15(20) 93.00  16.00  65.00  14.00  3.00  115.00  4
20(25) 103.00  21.00  75.00  14.00  3.00  125.00  4
25(32) 113.00  28.00  85.00  14.00  3.00  135.00  4
32(40) 138.00  36.00  100.00  18.00  3.00  160.00  4
40(50) 148.00  45.00  110.00  18.00  3.00  170.00  4
50(63) 163.00  57.00  125.00  18.00  3.00  185.00  4
65(75) 183.00  69.00  145.00  18.00  3.00  205.00  4
80(90) 198.00  83.00  160.00  18.00  3.00  220.00  8
100(110) 218.00  103.00  180.00  18.00  3.00  250.00  8
De125 248.00  117.00  210.00  18.00  3.00  280.00  8
125(140) 248.00  131.50  210.00  18.00  3.00  280.00  8
150(160) 283.00  151.00  240.00  22.00  3.00  315.00  8
De180 283.00  166.00  240.00  22.00  3.00  315.00  8
De200 338.00  190.00  295.00  22.00  3.00  370.00  8
200(225) 338.00  203.00  295.00  22.00  3.00  370.00  8
De250 393.00  239.50  350.00  22.00  3.00  430.00  12
300(315) 443.00  302.00  400.00  22.00  3.00  485.00  12
350(355) 500.00  320.00  450.00  22.00  3.00  550.00  16
400(400) 550.00  350.00  500.00  22.00  3.00  590.00  16
Thong ke