SẢN PHẨM

HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

Côn thu đồng tâm HDPE hàn điện cực

Mã sản phẩm:

-Áp suất hoạt động tối đa: 16bar với nước & 10bar với khí
-Phương pháp nối: Hàn điện cực
-Phụ kiện đúc
-Vật liệu: PE 100-RC màu đen.

Chi tiết sản phẩm

  • E-Reducer concentric
  • MOP water 16bar/gas 10bar
  • Electro-fusion
  • injection moulded
  • PE 100-RC black

 

Dimension             Code                                    Detail                                     Unit                Weight
25/20 70.177.2520.11 25/20 SDR 11    piece 0.056
32/20 70.177.3220.11 32/20 SDR 11 piece 0.065
32/25 70.177.3225.11 32/25 SDR 11 piece 0.068
40/20 70.177.4020.11 40/20 SDR 11 piece 0.092
40/25 70.177.4025.11 40/25 SDR 11 piece 0.094
40/32 70.177.4032.11 40/32 SDR 11 piece 0.1
50/25 70.177.5025.11 50/25 SDR 11 piece 0.143
50/32 70.177.5032.11 50/32 SDR 11 piece 0.15
50/40 70.177.5040.11 50/40 SDR 11 piece 0.165
63/32 70.177.6332.11 63/32 SDR 11 piece 0.23
63/40 70.177.6340.11 63/40 SDR 11 piece 0.24
63/50 70.177.6350.11 63/50 SDR 11 piece 0.273
75/50 70.177.7550.11 75/50 SDR 11 piece 0.336
75/63 70.177.7563.11 75/63 SDR 17-11 piece 0.38
90/63 70.177.9063.11 90/63 SDR 17-11 piece 0.56
110/63 70.177.1163.11 110/63 SDR 17-11 piece 0.86
110/90 70.177.1190.11 110/90 SDR 17-11 piece 0.94
125/90 70.177.1290.11 125/90 SDR 17-11 piece 0.992
125/110 70.177.1211.11 125/110 SDR 17-11 piece 1.05
160/90 70.177.1690.11 160/90 SDR 17-11 piece 1.89
160/110 70.177.1611.11 160/110 SDR 17-11 piece 1.98
225/160 70.177.2216.11 225/160 SDR 17-11 piece 5.12
Thong ke