Van điều khiển khí nén hoặc điều khiển điện có thể lắp thêm các phụ kiện (valve accessories) để đạt được các mục đích điều khiển khác nhau mà khách hàng mong muốn. Các phụ kiện có thể lựa chọn như ộ điều khiển tuyến tính (positioner), limit switches, solenoid, filter, IP Converter, ...
Thong ke