Các dòng van nhựa bao gồm: Van bi đúc liền (compact), van bi rắc co, van bướm, van một chiều, luppe (van hút), ... được chúng tôi phân phối có chi phí cạnh tranh nhất, giúp tiết giảm chi phí đầu tư cho khách hàng. Chất lượng van là một trong những ưu tiên hàng đầu của chúng tôi khi lựa chọn sản phẩm để cung cấp cho khách hàng
Thong ke