Ống CPVC có khả năng làm việc rất tốt trong dải nhiệt độ từ 0° tới +95°C. Trong dải nhiệt độ sử dụng cho phép, hệ thống đường ống CPVC có khả năng kháng chịu hóa chất với các môi trường axit, bazơ, kiềm, muối... rất tốt, đặc biệt với các môi trường hóa chất nóng, nhiệt độ cao lên tới +95°C. Ống và phụ kiện CPVC được sản xuất theo chuẩn DIN 8061/8062 (chuẩn tương dương GB) với cấp áp suất PN10 và PN16
Thong ke