KVG Plastic không chỉ cung cấp cho khách hàng các hệ thống đường ống, phụ kiện UPVC, CPVC chất lượng cao, mà còn cung cấp cho khách hàng sản phẩm keo dán chịu áp, chịu nhiệt chất lượng cao mang thương hiệu Weld-All được sản xuất bởi hãng IPS Weld-On (Mỹ)
Thong ke