Ống UPVC có khả năng làm việc rất tốt trong dải nhiệt độ từ 0° tới +60°C. Trong dải nhiệt độ sử dụng cho phép, hệ thống đường ống UPVC có khả năng ổn định nhiệt cao, khả năng kháng cự hóa chất rất tốt, đặc biệt với các môi trường axit, bazơ, kiềm, muối... Ống và phụ kiện UPVC được sản xuất theo chuẩn DIN 8061/8062 (chuẩn tương dương GB) với cấp áp suất PN10 và PN16
Thong ke