Hệ thống đường ống PPH có kích thước theo hệ mét tuân thủ theo tiêu chuẩn DIN 8077/8078, hệ thống phụ kiện dùng đa dạng gồm phụ kiện hàn socket, phụ kiện hàn đối đầu với giải sản phẩm rộng, chất lượng cao, được dùng để thi công các hệ thống đường ống công nghệ chịu áp. Đường ống PPH có nhiệt độ sử dụng lên tới 95°C, chịu được nhiều loại hóa chất, đặc biệt với các đường ống dẫn bazơ như NaOH ở nhiệt độ cao.
Thong ke